หน้าแรก

            

นีจีโน่ NICHINO

        เครื่องพรวนดินอเนกประสงค์ โดยการร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นและใต้หวันได้เปิดสาขาในประเทศไทย เพื่อช่วยเกษตรกรไทย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สะดวกใช้งานง่าย ขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สามารถทดแทนแรงงานคนได้มาก ประหยัดน้ำมัน

       สามารถใช้พรวนดิน  ดายหญ้า ยกร่อง สาดดิน  เช่น พรวนดินกลบปุ๋ยแปลงผัก

ดายหญ้าโคนต้นยางพารา ยกร่องแปลงผัก สาดดินยกร่องมัน เป็นตัน

สารพัดประโยชน์ในเครื่องเดียวใช้ง่าย  ทนทาน  ราคาประหยัด

       

Visitors: 71,396